Uluslararası Kongre Koordinatörlüğü

  1. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, ULUSLARARASI KÜLTÜRLERARASI DİYALOG VE EĞİTİM KONGRESİ: 21. YÜZYILIN BAŞINDA İNSAN, TOPLUM, KÜLTÜRLERARASI DİYALOG VE EĞİTİM, INTERNATIONAL CONGRESS ON INTERCULTURAL DIALOGUE AND EDUCATION HUMAN BEINGS, SOCIETY, INTERCULTURAL DIALOGUE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY, 8-11 Ekim 2009, Bursa, Türkiye.

  2. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, 1. Uluslararası Felsefe Kongresi, 14-16 Ekim 2010, Bursa- Türkiye.

  3. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, 1I. Uluslararası Felsefe Kongresi: Şehir ve Felsefe, 11-13 Ekşim 2012, Bursa- Türkiye.

  4. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, 1II. Uluslararası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, 23-25 Ekim 2012, Bursa- Türkiye.

  5. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, 1V Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adaleti 13-15 Ekim 2016, Bursa- Türkiye.

  6. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, V Uluslararası Felsefe Kongresi: Savaş ve Barış, 11-13 Ekim 2018, Bursa- Türkiye.