Yurt İçi Bildiriler

1. “Açıklık – Doğruluk Kuramı” 1994 Felsefe Kongresi. Bursa. 20 – 22 Ekim 1994

2. “Fenomenolojik ve Hermeneutik açıdan Bilim ve Teknolojinin Yorumu” 1995 Felsefe Kongresi. Ankara. 20 Ekim 1995

3. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim ve İnsan Anlayışlarının Felsefi Temelleri” II. Eğitim Felsefesi Kongresi. Van. 23-25 Ekim, 1996.

4. “Tarih Felsefesi” II. İslam Düşüncesi sempozyumu. Trabzon, 21 Ekim 1995.

5. “Heideggerçi açıdan Descartes’te Varlık Kuramı” Türkiye Felsefe Kurumu İstanbul Konferansı, 9-10 Kasım 1996.

6. ” Felsefe ve Mantık Eğitimi ve Sorunları” Felsefe Grubu Eğitimi ve Sorunları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana. 10 -11 Nisan 1997.

7. “Heidegger’de İnsan Problemi” İnsan Felsefesi Kongresi Atatürk Üniversitesi, Erzurum. 27-29 Mayıs 1998.

8. “Modern Türkiye’de Mantık Çalışmaları” Türkiye Felsefe Kurumu İstanbul Konferansları. 23-24 Ekim 1998.

9. “Tekniğin Gölgesinde İnsan”, 2000 Felsefe Kongresi, Ankara, 3-5 Kasım 2000.

10. “Felsefenin Işığında Bilim” Uludağ Üniversitesi Salı Etkinlikleri, Bursa, 5 Mayıs 2002.

11. “Felsefi Açıdan İnsan Haklarının Evrenselliği Sorunsali” HFSA Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-II Sempozyumu, 7-11 Eylül 2004, İstanbul.

12. “Ayrımcılık ve Irkçılık: Futbol Örneklemesi”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar V, 13-17 Eylül 2010, İstanbul.

13. “Gündelik Yaşamın Sıradanlığı ya da Kendi Olma”, I. Ilgaz Felsefe Günleri, “Felsefe ve Hayat”, Karatekin Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010. Tam metin basım: Yaşayan Felsefe, Yayına Hazırlayan Ömer Bozkurt, Ottoyayın, Ankara 2011. Ss. 101-134.

14. “Heidegger’in Felsefe Tarihini Okuması Üzerine”, Felsefe Tarihinde Yapılan Yanlışlar, Türkiye Felsefe Kurumu İstanbul Seminerleri, Yeditepe Üniversitesi, 2-3 Aralık 2010.

15. “Çağdaş Bilim Kuramları”, Adıyaman Üniversitesi, 15 Aralık 2010.

16. “Coğito ergo Sum’dan Sum ergo Cogito’ya Giden Varlık Süreci” 9 Şubat 2011, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

17. “İnsan Hakları Açısından Aydınlanmanın Önemi” II. Ilgaz Felsefe Günleri, “Aydınlanma, Din ve Demokrasi”, Karatekin Üniversitesi, 13-15 Ekim 2011.

18. “Aydınlanma Döneminde Evrensel Hukuk Devletinin Felsefi Temelleri”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VI, XII. Oturum, 26-29 Kasım 2012, İstanbul.

19. Hierapolis: Pamukkale’de Felsefeye Yolculuk: Hierapolisli Bir Filozof Epiktetos. Değerlendirme Oturumu, UNOESCO Felsefe İhtisas Komitesi, 02-03 Kasım 2012, Denizli.

20. “Düşünen/Bilen Özneden Yorumlayan ve Yaşayan İnsana: Heideggerci Bir Yorum” 3. Ilgaz Felsefe Günleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi, 4-6 Ekim 2013.

21. “Heidegerci Bakışla Doğa Filozofları”, Anadolu’da Felsefeye Yolculuk III: Miletos’lu Filozoflar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın – Türkiye, 08-09 Kasım 2013. (Baslıldığı kaynak: Miletli Filozoflar: Thakes, Anaksimandros ve Anaksimenes Ed. Çüçen Kadir ve Tepe, Harun, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2015. Ss. 199, ISBN: 978-976-7748-60-1)

22. “Varoluş ve Edebiyat” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Felsefe ve Edebiyat Sempozyumu, 20115, (Basıldığı Kaynak: Felsefe Edebiyat Sempozyumu Bildiri Kitabı, Haz. Vefa Taşdelen ve diğerleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları Yayın No: 59, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Baskı: Hemers Ofset Ltd. Şti. İskitler / Ankara, ISBN 978-975-7616-59-7, ss. 37-56.)

23. “Eğitimde Şiddeti Önlemek İçin İnsan Hakları Eğitimi”, I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (UUBK 2015), Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 23-24 Ekim 2015,

24. “Varoluşun son olanağı olarak “ÖLÜM”, IV. Ilgaz Felsefe Günleri, Kırıkkale,

25. “Demokrasinin temeli olarak ‘insan hakları’”, Birlikte Yaşama Sempozyumu, 2014, Ankara, (Basıldığı Kaynak: Birlikte Yaşamak, Ed. Ahmet Kavlak ve Muhammet Enes Kala, Hece Yayınları, Eylül 2015, ss. 87-96. ISBN: 978-995-4-87-7.)

26. “Varoluşunu Gizleyen Varlık”, Felsefe Sohbetleri, Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Topluluğu, Kastamonu, 7 Aralık 2015.

27. “İnsan, Bilim ve Varoluş”, Artuklu Akademik Günleri: Bilim Tarihi ve Felsefesi, Mardin, 7-29 Kasım 2015.

28. “Demokrasinin temeli olarak ‘insan hakları’”, Felsefe, Sanat ve Siyaset Çalıştayı, Dicle Üniversitesi, 2015, Diyarbakır.

29. “Doğaya Saygı Etiği ve Ekoloji, İzmir Felsefe Günleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, 13-14Mayıs 2015, İzmir.

30. “Varoluşu Dile Getiren İki Söylem: Felsefe ve Edebiyat” Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016, Bartın Üniversitesi. Ss. 579-586 (basılı)

31. “Varlığın Hakikatinin Açılımında Sanat ve Sanat Eseri”, Felsefe ve Sanat Sempozyumu, 28 Nisan 2016, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü

32. “Doğan Özlem’in Heidegger Çalışmaları Üzerine”, DOĞAN ÖZLEM: FELSEFEDE ELLİ YIL, 5 Mayıs 2016, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü.

33. “Dursun Murat Çüçen’in Ödev Manrtığı” VI. Mantık Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2016 Artvin Çoruh Üniversitesi

34. “Varoluşun Dile Getirilişinde Felsefe ve Edebiyat İlişkisi“ II. Adana Felsefe Festivali, 5-6 Nisan 2018, Adana.

35. “Felsefeden Topluma/Şehre Ve Toplumdan/Şehirden Felsefeye Çağrı”, Urla V. Felsefe Günleri, 5-6 Ekim 2018, Urla, İzmir

36. “Dursun Çüçen’in Tartışma Mantığına Bir Giriş“VIII. Mantık Çlıştayı, 9-11 Mayıs 2018, Zonguldak.