Editörlük

KİTAP (Editör)

 1. Anlama ve Yorum Doğan Özlem Armağan Kitabı, Hazırlayanlar: A. Kadir Çüçen. Hatice Nur Erkızan ve Güçlü Ateşoğlu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2004. s.459.
 2. Felsefe Tarihi I ve II, Editör, Sentez Yayıncılık, Bursa 2012
 3. Uluslararası Felsefe Kongresi: Şehir ve Felsefe, Bursa Kültür AŞ, Bursa 2013. S. 841. ISSN: 978-605-5382-54-4
 4. Kierkeggard: Birey ve Varoluş Üzerine, Gökhan Gürdal ve Faruk Manav, A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Bursa 2013. Ss. 144. ISSN: 978-605-5790-63-9
 5. Delueze- Guattari: Şizoanaliz Yaratıcı Bir Fark ve Arzu Ontolojisi, Sinan Kılıç, Ed. A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Bursa 2013. Ss. 304. ISSN: 978-605-5790-60-8
 6. Varoluş Filozofları, A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Bursa 2015. ISBN 9786059922180
 7. Uluslararası Felsefe Kongresi Tam Metinleri Kitabı, Ed. A. Kadir Çüçen, Gürkan Kaya ve Diğerleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, Renkvizyon Matbaacılık AŞ. Ağustos 2015, ss. 545. ISBN: 978-605-9968-23-2.
 8. Miletli Filozoflar: Thakes, Anaksimandros ve Anaksimenes Çüçen Kadir ve Tepe, Harun, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2015. Ss. 199, ISBN: 978-976-7748-60-1
 9. Felsefe Tarihi III: XX. Yüzyıl Filozofları, Ed. A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Mayıs 2016. ISBN:978-605-992-42-5  760
 10. Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-9922-67-8, ss. 720.
 11. Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Aralık 2018 ISBN: 978-605-9922-82-1; ss.520
 12. Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Aralık 2019, ISBN: 978-605-9922-913; ss. 757.

KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

 1. “Modern Epistemolojinin İki Geleneği”, Çağdaş Epistemolojiye Giriş, Hazırlayan Nebi Mehdiyev, İnsan Yayınları, İstanbul 2011. Ss 49-63.
 2. Felsefe Tarihi I, Sentez Yayıncılık, Bursa 2012.
 3. 0-1 Yönetim ve Venn Çizitleriyle Karşılaştırılması, (Dursun Murat Çüçen’le birlikte) Tutarsızlığın İz Sürücüsü Dilde/Düşüncede: Teo Grünberg’e Armağan, Derleyen Zekiye Kutlusoy, İmge Kitapevi, Ankara 2013. Ss. 183-201.
 4. “Varoluş Felsefesi ya da Varoluşçuluk Nedir?”, Varoluş Filozofları, A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Bursa 2015.
 5. “Orta Çağ Felsefesi”, Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Proje Editörü Bayram Ali Çetinkaya, Cilt 2, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 535-600. ISBN 978-975-574-760-6
 6. “Orta Çağ Felsefesi”, Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Proje Editörü Bayram Ali Çetinkaya, Cilt 2, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 535-600. ISBN 078-975-574-760-6
 7. “Varoluşçuluk: Giriş” Felsefe Tarihi III: XX. Yüzyıl Filozofları, Ed. A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Mayıs 2016. ISBN:978-605-992-42-5  246-255
 8. “Mantıkçı Pozitivizm, Viyana Çevresi ve Sonrası: Karl Raimund Popper” Çüçen A. Kadir ve Öztürk, Ümit. Felsefe Tarihi III: XX. Yüzyıl Filozofları, Ed. A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Mayıs 2016. ISBN:978-605-992-42-5  67-87.
 9. “Giriş: Yaşam ve Ölümün Anlamı Üzerine Bir Deneme”, Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-9922-67-8, ss. 11-26.

YURT DIŞINDA YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

 1. Martin Heidegger vice versa René Descartes, LAP LAMBERT Academic Publishing (January 6, 2017), ISBN-10: 333002254X, p. 232.
 2. Essays on Heidegger and Philosophy, LAP LAMBERT Academic Publishing (January 6, 2017), ISBN-10978-3-330-02254-6; p. 154