Çeviri Makaleler

1. “Felsefe nedir?” (“What is Philosophy”) Archie J. BahmAtatürk Akademik Araştırmalar 5. Sayı, 1997, ss. 63-70.

2. “Martin Heidegger: Tarih, Yazgı ve Kader”, Richard Polt, Felsefelogos, 1999, ss. 122-132.