Çok Yazarlı Makaleler

  1. Emin ATASOY – A. Kadir ÇÜÇEN, “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Demografik ve Sosyal Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi” Kaygı: Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa, 2006. ss. 81-96. (Philosopher’s Index ve Index Islamicus)