Görev Aldığı Projeler

 1. Koordinatör, Bilgisayarda Felsefe Öğretimi ve Eğitimi”, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu, 2002-2006. Sonuç raporunun yayınlandığı yer: UU, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 12, 2007/1. Ss. 147-154.

 2. Koordinatör, Soyut Düşünmede Mantık ve Matematik Bilgisinin Yeri (Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu, 2003-2006. Sonuç raporunun yayınlandığı yer: Kaygı: Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, Sayı 11 Güz, Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa, 2008, ss. 247-269.

 3. Koordinatör, “Üniversite Öğrencilerinin “İnsan Hakları”, Bilgi/Bilim” ve “Kişisel/Kişiler Arası” Değerlerin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Merkezi, Proje No: 2008-32.

 4. Koordinatör, Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Diyalog ve Eğitimde İletişim Ağı. Türkiye – Bulgaristan”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Merkezi, Proje No: F2008/72.

 5. Uzman Personel, “2. Yıldızlara Doğru Gökbilim Okulu” Tübitak destekli 4004 Doğa Eğitimi, Eylül 2011-Kasım 2011.

 6. Eğitmen, “Kemaliye ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi”, Tübitak destekli 4004 Doğa Eğitimi, 11-30 Temmuz 2011.

 7. Eğitmen, “Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi V”, Tübitak destekli 4004 Doğa Eğitimi, 15-24 Temmuz 2011.

 8. Eğitmen, “Felsefi boyutlarıyla kültür, çokkültürlülük ve demokrasi” A. Kaidr Çüçen, Eğitmen, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen “Yedi Renk Yedi Kültür” projesi, 4004 kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında 2012 yılı 1. Dönem Projesi (Proje No: 112B113). 2-8 Temmuz 2012.

 9. Yardımcı Araştırmacı, “Bursa’da Bilim ve Teknolojide Sürdürülebilir Projeler Üreten Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasın Diyaloğun Geliştirilmesi”, Yürütücü Melek Tüz, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Merkezi, Proje No: KUAP(İ)-2014/34.

 10. Yürütücü, “Siyaset Felsefesi Tarihinde Kant’ın Konumlandırılması: Eleştirel Bir İnceleme” Uludağ Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Merkezi, Proje No: HDP(F)-2014/32

 11. Yürütücü, “Fenomenolojide Beden Problemi” Uludağ Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Merkezi, Proje No: HDP(F)-2015/9

 

Avrupa Birliği Projesi:

 1. Koordinatör, “Network for Intercultural Dialogue and Education: Turkey – Bulgaria” Proje No: TR0604.01-03/071, Haziran 2008-Kasım 2009.