Doktora Tez Danışmanlığı

DOKTORA TEZ DANIŞMANLIĞI

  1.  Sinan Kılıç, “Deleuze-Guattari: “Yersizyurtsuzlaştırma Makinesi Olarak Şizoanalitik Fark ve Arzu Ontolojisi” Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
  2. Aysun Gür, Martin Heidegger’de yazgı kavramının analizi “, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
  3. Caner, Ç,çekdağı, Aristoteles, Farabi ve Thomas Aquinas’ın “Peri Hermenias”ları (“Yorum Üzerine”leri): Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
  4. Melek Zeynep Zafer Esenyel,Fenomenolojide Beden Problemi”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
  5. Çiğdem Yıldızdöken, “Dasein’in Varlığının Zamansal Analizi” Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017,
  6. Gökhan Gürdal, “Sinema Felsefesi: Ingmar Bergman’ın Varoluşçu Sineması Örneklemesi”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
  7. Özgül Ekinci, “Jacques Ranciere’de Hiyerarşilerin Yıkımı ve Yeni Bir Eşitlik Okuması”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019..
  8. Irmak Güngör, “Egemenlik Kavramının Felsefi Bir İncelemesi”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 (Devam ediyor)
  9. Nuray Azizoğlu, “Kant Felsefesinde İdeaların Epistemolojik Temelleri ve Yol Açtığı Problemler”, 2020 (Devam Ediyor)
  10. Rahime Çetin, “Kant Felsefesinde İnsan Problemi Üzerine Bir Değerlendirme”, 2020