Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

1. Ertek, Nuray, “Descartes ve Heideger’in Varlık Kuramlarının Karşılaştırılması”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

2. Çiçekdağı, Caner, “Horkheimer ve Adorno Bağlamında Eleştirel Teori”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

3. Neziha Dalgıç, “Doğal Türetim Yöntemi Üzerine Bir Çalışma” Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

4. Sebahattin Altun, “John Locke’un Siyaset Felsefesi ve Etkileri”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

5. Seral Karakulak, “Felsfe Açsından İnsan Hakları ve İnsan Hakları Sorunları”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

6. Çolak, Sedat, “Wittgenstein’ın Mantık Anlayışı ve Günümüz Felsefesine Etkileri”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

7. Gökhan Gürdal, “Kierkegaard’da tekil birey ve Varoluş”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

8. Zafer, Melek Zeynep, “Sören Kierkegaard’ın Felsefi Söyleminde Sokrates’in Etkisi”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

9.  Melahat Kavcı, “Klasik ve Bulanık Mantığın Karşılaştırılması”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014 (devam ediyor).

  1. Mehmet Güzel, “POSTMODERN DÖNEMDE EPİSTEMOLOJİK HAKİKAT SORUNU: BAUDRİLLARD ÖRNEĞİ” Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
  2. Irmak Güngör, “Siyaset Felsefesi Tarihinde Kant’ın Konumlandırılışı: Eleştirel Bir İnceleme” Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
  3. Fatih Karti, “Dursun Murat Çüçen ve Necati Öner’in Mantık Çalışmalarının Türkiye’deki Mantık Çalışmalarına Katkısı Üzerine Bir Araştırma”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016 (devam ediyor).
  4. Ceyda Altıntop, Senaca’da Özgürlük Problemi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 (devam ediyor).