Ulusal Toplantılar

  1. 16-17 Kasım 2012 UNESCO BÜYÜK BULUŞMA, Felsefe İhtisas Komitesi Antalya

  2. 2-3 Kasım 2012 UNESCO, Felsefe İhtisas Komitesi, Herapolis/Pamukkale Felsefeye Yplculuk: Herapolis’li Bir Filozof: Epiktetos. Denizli

  3. İnsan, Kadının İnsan Hakları, Demokrasi ve Kent Kültürü”, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Bursa Şubesi, 16 Kasım 2013, Bursa.

  4. Önce İnsan” Yeşim AŞ. Dünya Felsefe Günü Konferansı, 21 Kasım 2013, Bursa.

  5. Düşünen/Bilen Özneden Yaşayan/anlayan İnsana”, I. Uludağ-Bingöl Felsefe Çalıştayı, 28-29 Kasım 2013, Bursa.